La Trajectòria Internacional Consolidada

La Trajectòria Internacional Consolidada

Premi Cambra’18 a la Trajectòria Internacional Consolidada

Convocatòria oberta

Objectiu
Distingir aquelles empreses de la demarcació que hagin expansionat de forma sostinguda la seva activitat internacional, mantenint una trajectòria creixent i assolint una posició internacional consolidada.

Candidatures
Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les empreses de la demarcació que tinguin una base sòlida en internacionalització i que exportin orientativament a un llindar de 10 països o més i/o el seu percentatge d’exportacions representi, almenys, un 30% de la facturació total de l’empresa.

Mèrits
El jurat valorarà les actuacions referides a:

 1. Una trajectòria internacional que hagi conduït a l’empresa a consolidar la internacionalització, evidenciant una progressió creixent a nivell d’exportació de productes i/o serveis així com una diversificació en la presència en diferents mercats.
 2. L’evidència d’una estratègia de posicionament internacional basada en l’estudi i selecció de mercats internacionals, l’establiment de canals, ja sigui via client o via mercat, establint una presència via agents, representants, distribuïdors, aliances comercials o productives, joint-ventures o filials.
 3. L’assentament d’una cultura organitzativa orientada a la internacionalització, la destinació de recursos humans així com inversions en sistemes productius i/o en R+D+i necessàries per abordar els mercats exteriors i/o l’homologació de l’empresa per a la millora dels processos d’internacionalització (OEA).
 4. Les dificultats del país/sector superades amb èxit (esforços realitzats en l’obtenció d’homologacions i certificacions per a la comercialització de determinats productes en mercats exteriors).
 5. La cooperació empresarial: grups o consorcis d’exportació, acords de franquícia o llicència de fabricació amb empreses locals, establiment al país de destí mitjançant socis.
 6. La implantació: establiment de filials comercials i/o productives a l’exterior.
 7. La potenciació d’Internet com a eina de suport al posicionament internacional o bé actuant directament com a canals de comercialització i venda internacional de l’empresa (B2B, B2C). Es valorarà l’estratègia d’utilització de les eines del màrqueting digital i venda a través de mitjans digitals en relació amb els canals tradicionals (estratègia de compatibilitzar, substitució, etc).
 8. L’impacte de la internacionalització de l’empresa en l’economia de la demarcació en termes de generació d’ocupació o manteniment de llocs de treball, col·laboracions Universitat/Empresa, Escola/Empresa, increment de l’aprovisionament i/o la subcontractació a nivell local, millora dels resultats empresarials, etc.
 9. Altres accions de contingut anàleg que l’empresa consideri rellevants per assolir el posicionament internacional consolidat.

 

Els guardons es lliuraran en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Cambra que se celebrarà durant el mes de juny i les empreses que siguin guardonades rebran el reconeixement públic d’empresaris, directius i destacats representants del món econòmic i polític local, català i espanyol.

Més informació i
presentació de candidatures

Elisenda Moncada o Ariadna de Ignacio-Simó
Tel. 93 733 98 33
comunicacio@cambraterrassa.org 


 • circutor
 • eurofragance
 • Logo cambra h
 • mina
 • egarsat
 • Logo Masachs Naus industrials sense .com
 • kern_2017
 • sarsa_2017_2
 • Logo cambra h
 • RACC
 • Diari Terrassa 40 anys
 • prinet_2017
 • viaempresa_2017
 • LÚCID
 • Diari del Vallès
 • Ajuntament Rubí
 • Chimera
 • text chimera